Een zending die altijd heel aankomt

Het kan een grote kostenpost zijn voor uw bedrijf: zendingen die niet heel over komen. Want u bent er verantwoordelijk voor dat de zendingen heel en veilig overkomen en als dat dus niet gebeurt bent u degene die het vervangende voorwerp moet betalen. Het liefst wilt u dus dat al uw zendingen veilig zijn en dat u zich geen zorgen hoeft te maken over de zendingen. Daarom is het belangrijk dat u op de dozen markt de goede beschermmaterialen uitkiest. Daarnaast is het type doos van belang, omdat die invloed heeft op de hoeveelheid beschermmateriaal dat u nodig heeft. Veel bedrijven gebruiken echter een paar standaarddozen, zodat ze daar weinig keuze in hebben. Dat betekent dat het nog belangrijker is dat er goed gekeken wordt naar de beschermmaterialen.

De combinatie van beschermmaterialen

Door gebruik te maken van golfkarton op rol, folie en schuimpjes komt uw zending altijd aan. Met golfkarton op rol zorgt u ervoor dat uw voorwerp of voorwerpen op de goede plek in uw doos blijven. Met folie verpakt u dan de voorwerpen, zodat ze bij een stootje nog altijd heel blijven. En dan gebruikt u schuimpjes om de lege plekken in de doos op te vullen, zodat er geen plekken zijn waar de doos indeukt.